Overview
September 17, 2019
Pietjan Vandooren

Open geo-data: Rock.estate's belangrijkste ingrediënt

Wat we doen, waarom, en hoe met een speciale focus op open geo-data

De meeste van onze blogposts zijn gericht op een specifiek onderwerp met een link naar de activiteiten van Rock.estate. Deze blogpost heeft eerder een “back-to-basics” -benadering en is bedoeld om een ​​overzicht te geven van wat we doen, waarom dit nuttig is voor onze klanten en hoe we dit doen met een speciale focus op het type gegevens dat we gebruiken.

Wat we doen?

Rock.estate is een Belgische data science start-up, opgericht in 2017. Wij zijn gespecialiseerd in de remote en realtime evaluatie van gebouwen met een focus op de Belgische woningmarkt. Dit betekent voornamelijk het bepalen van de woningwaarde of bepaalde woning eigenschappen, direct, zonder het huis ter plaatse te inspecteren.

Door een combinatie van voornamelijk open geo-data (zie hieronder voor meer info) en artificiële intelligentie, hebben we een 3D-model ontwikkeld voor elk gebouw in België, en berekenen we voor al deze gebouwen tal van verschillende eigenschappen zoals perceeloppervlakte, volume, aanwezigheid van een zwembad, enz. Deze gegevens zijn een uitstekend startpunt voor Rock.estate om oplossingen te bouwen voor bedrijven en overheden die behoefte hebben aan snelle en accurate informatie over het huis van hun respectieve klanten en burgers.

Waarom is dit nuttig?

Dankzij onze gegevens en gerelateerde oplossingen krijgen bedrijven en overheden een veel beter inzicht in het huis van hun respectievelijke klanten of burgers. Hierdoor kunnen ze hun interne besluitvormingsprocessen verbeteren en hun “customer journey” vereenvoudigen.

Enkele voorbeelden waarbij onze gegevens het verschil maken:

  • Woningverzekering: om de risico’s correct te evalueren, stelt een verzekeraar veel vragen over de te verzekeren woning. Dankzij onze gegevens en technologie kan een klant een risicopremie krijgen enkel en alleen op basis van het adres van zijn woning.
  • Hypothecaire kredieten: bij de evaluatie van het kredietrisico van een hypotheeklening evalueren banken de kwaliteit van het onderliggende onderpand (meestal de te financieren woning). Ons prijsmodel voor woningen biedt een snelle en nauwkeurige oplossing, die aanzienlijk bijdraagt ​​aan het versnellen van het transactieproces.
  • Energieleveranciers: veel energieleveranciers moedigen de installatie van zonnepanelen aan. We helpen hen bij het evalueren van het dakpotentieel van hun klanten (juiste oppervlakte, oriëntatie, helling, …) met het oog op een eventuele installatie van zonnepanelen.
  • Stedenbouwkundige diensten: lokale overheden zijn vaak betrokken bij de ontwikkeling van vastgoedprojecten waarbij 3D-modellen het besluitvormingsproces ondersteunen en de betrokken bevolking informeren. Rock.estate kan 3D-modellen leveren voor de volledig België.

Er zijn verschillende andere “use cases” waar onze gegevens een toegevoegde waarde kunnen creëren. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u dit wilt bespreken.

Hoe doen we dit?

Zoals we in de inleiding hebben vermeld, is het voornaamste doel van deze blogpost om wat extra inzichten te geven in de gegevens die we gebruiken om onze oplossingen te bouwen. In de volgende paragrafen gaan we in op het specifieke karakter van deze data types, de toonaangevende dataproviders, de open licenties en enkele interessante trends op Europees regulatoir niveau.

Type informatie

We richten ons voornamelijk op geodata. Dit is elke vorm van informatie met een ruimtelijke dimensie (met een X-, Y- en soms ook een Z-coördinaat). Het betreft bijvoorbeeld adreslijsten (beheerd door de overheid), kadastrale informatie, luchtfoto’s en LiDAR-gegevens.

Adressen en kaarten Kadaster Luchtfoto's Airborne LiDAR

Door deze verschillende datasets op te kuisen, te aggregeren en te structureren, wordt het mogelijk om de verschillende kenmerken van een gebouw te berekenen of af te leiden tot een verrassend hoog detailniveau.

Open gegevensproviders

Bij Rock.estate gaat onze voorkeur uit naar het gebruik van open gegevensbronnen. Deze datasets worden meestal openbaar gemaakt met een “open data” -licentie. Deze gegevens zijn gratis te gebruiken en kunnen worden geïntegreerd in applicaties, zowel voor commerciële als andere doeleinden. Het grote voordeel van het gebruik van open data is dat het een zeer hoge mate van transparantie biedt met betrekking tot de bron van ons product. Iedereen die onze gegevens gebruikt, kan snel de originele gegevensbronnen identificeren. In de huidige context van GDPR is dit een essentieel voordeel in vergelijking met gegevens die op andere manieren zijn verkregen.

De belangrijkste aanbieders van open geodata zijn de overheid en eventuele overheidsgerelateerde instanties. In België komt dit neer op de volgende providers:

Op weg naar meer data (regelgeving)

De afgelopen jaren hebben we zowel bedrijven als overheden zien evolueren naar meer en meer gegevensgestuurde besluitvormingsprocessen. Deze trend zal alleen maar sterker worden. Het verzamelen van gegevens wordt goedkoper en toegankelijker, terwijl de kwaliteit van wat wordt verzameld toeneemt.

Op het niveau van de Europese Unie worden verschillende initiatieven genomen om deze paradigmaverschuiving richting meer gegevens te ondersteunen maar ook te beheersen. Via specifieke richtlijnen moedigt de EU haar lidstaten aan om hun gegevens open te stellen (PSI-richtlijn)) en hun gegevens te harmoniseren (INSPIRE-richtlijn). Tegelijkertijd introduceerde het de GDPR om de privacy van haar burgers beter te beschermen.

Het is waarschijnlijk redelijk om te zeggen dat we slechts aan het begin staan ​​van een ware revolutie, waarbij een toenemend aantal applicaties slim gebruik zullen maken van deze beschikbare open gegevensbronnen, zowel in de publieke als in de private sector.


Deze blogpost is een vertaling van de originele blogpost in het Engels.